Uspokojivý popredajný servis

Izometrické vektorové ilustrácie záručného servisu s expertnou skupinou v interiéri kancelárie pracujúcej s poškodenými zariadeniami na svojom pracovisku

● Sľubujeme, že novému zákazníkovi alebo starému zákazníkovi vždy poskytneme uspokojivý popredajný servis.

● Všetky spätné väzby alebo sťažnosti budú vybavené do 24 hodín.

● V prípade akéhokoľvek problému s kvalitou bude ponúknutá všetka náhrada alebo vrátenie peňazí.

● Všetky vlastné riešenia poskytne náš R&D tím, ak aktuálna položka alebo služba nebude schopná splniť vašu požiadavku.