Výstava a návšteva zákazníka

Výstava a návšteva zákazníka

Už viac ako 10 rokov sa aktívne zúčastňujeme na výstavách (napr. GITEX GLOBAL, ANGA.COM Nemecko, Data Center World Frankfurt, Invitation Netcom) po celom svete a navštevujeme zákazníkov priamo na mieste.So zákazníkmi komunikujeme príjemne a dosahujeme dlhodobú spoluprácu.